Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai

Trẻ tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh Và quảng trường Đại Đoàn Kết